Η Παιγνιοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη μορφή Ψυχοθεραπείας που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά από 3-12 ετών.

Χρησιμοποιείται επίσης σε εφήβους και ενήλικες οι οποίοι είναι ανοιχτοί σε Θεραπείες μέσω Τέχνης.

Μέσω του παιχνιδιού, το άτομο μπορεί να εκφράσει απωθημένες σκέψεις και συναισθήματα χάρη στη συμβολική απόσταση. Ο θεραπευτής/ η θεραπεύτρια ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση του ατόμου βάζοντας όρια μόνο εκεί που κρίνεται απαραίτητο, ενώ παρατηρεί τις επιλογές του, τις αποφάσεις του, τον τρόπο που παίζει και σχετίζεται. Ο στόχος είναι να μπορέσει το άτομο να εκφράζεται με πιο υγιείς και λειτουργικούς τρόπους ώστε να μπορεί να διατηρεί καλύτερες σχέσεις και να ζει μια πιο ικανοποιητική ζωή.

Σε αυτό το εργαστήρι θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες:

  • Να κατανοήσουν τι σημαίνει Παιγνιοθεραπεία και πώς διαφέρει από το θεραπευτικό παιχνίδι.
  • Να διερευνήσουν πώς μπορούν μέσα από Παιγνιοθεραπευτικές τεχνικές να ανιχνεύσουν τα θέματα του παιδιού, τις δυσκολίες και τα εφόδιά του, τα μοτίβα επικοινωνίας του, τον τρόπο που σχετίζεται, κ.ά. Βάσει των παραπάνω θα κληθούν να σχεδιάσουν ένα θεραπευτικό πλάνο και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα διαφορετικών παρεμβάσεων.
  • Να αναγνωρίσουν τα στάδια του παιχνιδιού του παιδιού και τη διαφορά ανάμεσα στο «φυσιολογικό» και μη «φυσιολογικό» παιχνίδι.
  • Να πειραματιστούν με διαφορετικά μέσα (θεραπευτικές ιστορίες και παραμύθια, ποίηση, μεταφορά, προβολικές κάρτες, μουσική, πηλός, ζωγραφική, θέατρο, άμμος, μινιατούρες, κλπ) για να δουν πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικούς πληθυσμούς, και σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του καθενός.
  • Να χρησιμοποιήσουν τη συμβολική απόσταση για να είναι σε επαφή με τα συναισθήματά τους ώστε να ελέγχουν την αντιμεταβίβασή τους.

Οι βιωματικές ασκήσεις αποτελούν τον πυρήνα του Εργαστηρίου. Θεωρητικές συνδέσεις θα γίνονται παράλληλα, βάσει του υλικού που θα προκύπτει από τη βιωματική διαδικασία και το μοίρασμα αυτής.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εργαστήρι είναι ανοιχτό σε άτομα με διαφορετικά υπόβαθρα, όπως άτομα που επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν σε κάποιο πρόγραμμα Θεραπείας μέσω Τέχνης, σε άτομα που επιθυμούν να ενσωματώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες από το Εργαστήρι στην ήδη υπάρχουσα δουλειά τους, αλλά και σε άτομα που παρουσιάζουν γενικότερα ενδιαφέρον για την Παιγνιοθεραπεία.

Μέρες και ώρες διεξαγωγής:

Σάββατο και Κυριακή 5 & 6  Νοεμβρίου 2022

(8 + 8 ώρες)

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:

Τηλ. 210-6747810

Email: admin@artpsy.gr

Share This Story, Choose Your Platform!