Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει σε μία σειρά δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης που στοχεύουν στην ανάδειξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών επιτευγμάτων των φοιτητριών και των φοιτητών όπως και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του. Η συνεχής ενασχόληση σε θέματα, διαχείρισης και αξιοποίησης των παραγωγικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος ωθεί στην επικοινωνία των διαφόρων επιτευγμάτων του προσωπικού του Τμήματος στο ευρύ κοινό με μία σειρά δράσεων εξωστρέφειας. Τα μέλη του Τμήματος πιστεύουν ότι η επικοινωνία αυτών των δράσεων δημιουργεί τις προϋποθέσεις ευαισθητοποίησης του κοινού στα κρίσιμα ζητήματα της αειφορικής διασφάλισης και αξιοποίησης των μοναδικών φυσικών πόρων της χώρας μας. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν ή προγραμματίζονται να αναπτυχθούν είναι:

Α. Δράσεις που έχουν διεξαχθεί:

  1. Διεθνής συνάντηση στα πλαίσια του έργου TranSuMan (Erasmus+) στην Καρδίτσα (1-2 Δεκεμβρίου 2022)

Την Πέμπτη και Παρασκευή 1-2 Δεκεμβρίου 2022 διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα διεθνής συνάντηση (Transnational Project Meeting) και εκπαιδευτικό σεμινάριο (Hands-on Training Workshop) στα πλαίσια του έργου «Advanced TRAiNing on SUstainable MANagement of pastoral systems – TranSuMan» (Erasmus+ Programme, Agreement Number: 2021-1-IT02-KA220-HED-000032227) (https://www.ucv.es/investigacion/transhuman/grasslands-management).

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ακαδημαϊκοί από τα Πανεπιστήμια του Camerino (Ιταλία), Babes Bolyai (Ρουμανία) και Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir (Ισπανία).

Σκοπός της συνάντησης, πέρα από την εξέταση της διοικητικής πορείας του έργου, ήταν η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων πάνω στην εκπαίδευση και αποτίμηση κατευθυντήρων γραμμών στη μεθοδολογία της συμμετοχικής διαχείρισης των λιβαδιών (Teaching and evaluation of the “Methodological guidelines on participatory grassland management”) καθώς και η παρουσίαση εκπαιδευτικών εργαλείων για τη αειφορική διαχείριση των λιβαδιών (Presentation of draft “Sustainable Grassland Management Teaching Toolkit”).

Οι διαλέξεις απευθύνθηκαν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ΔΕΞΥΣ οι οποίοι συγκροτούν την Πράσινη Ομάδα (Green Team) και οι οποίοι προεπιλέχτηκαν κατά την έναρξη του έργου (Ιούνιος 2022). Στην Πράσινη Ομάδα συμμετέχουν και άτομα έχοντα ενδιαφέροντα για τη διαχείριση των λιβαδιών (stakeholders).

Η συνύπαρξη των τριών ενδιαφερόμενων μερών (φοιτητές, ακαδημαϊκοί, ενδιαφερόμενοι), η διδασκαλία και τα διαχειριστικά εργαλεία που επιδείχθηκαν, αναμένεται να λειτουργήσουν υπέρ των φοιτητών, ώστε να δομήσουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη του επαγγελματικού τρόπου προσέγγισης των λιβαδιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέλη της Ελληνικής Πράσινης Ομάδας (Green Team) και ακαδημαϊκοί από 4 χώρες στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Φωτ. Μιχάλης Βραχνάκης)

  1. Συμμετοχή καθηγητών του Τμήματος σε σεμινάριο και βιωματικό εργαστήριο στο πεδίο του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μουζακίου, Καρδίτσας (3-4 Μαρτίου 2023)

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού συμμετείχε σε διήμερο σεμινάριο στις 3-4 Μαρτίου 2023, με θέμα: “Ποτάμια Εκπαίδευση”. Το σεμινάριο συνδιοργανώνει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου με το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια και αφορά εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι μέλη στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα ποτάμια μας στο προσκήνιο». Στα πλαίσια του σεμιναρίου, την Παρασκευή 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε σχετική διαδικτυακή συνάντηση, όπου ο εκπαιδευτικός του Τμήματος, επίκουρος καθηγητής κ. Δημήτριος Σαμαράς ανέπτυξε το θέμα «Παρόχθια Βλάστηση». Την επομένη Σάββατο 4 Μαρτίου κλιμάκιο του Τμήματος αποτελούμενο από τους καθηγητές, Δημήτριο Σαμαρά, Μιχάλη Βραχνάκη και Ιωάννη Καζόγλου συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήριο σε παραπόταμο του Πάμισου, στη θέση Άγιοι Απόστολοι του Κάστρου Ιθώμης, Καρδίτσας. Εκπαιδευόμενοι του εργαστηρίου ήταν δάσκαλοι της Α΄βάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Καρδίτσας. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου επιδείχτηκε στους συμμετέχοντες η μεθοδολογία ανάλυσης της παρόχθιας βλάστησης βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και διεξήχθησαν συζητήσεις σε θέματα οργάνωσης μαθημάτων σε μαθητές του Δημοτικού με αντικείμενο την παρόχθια βλάστηση.

Βιωματικό εργαστήριο στη στη θέση Άγιοι Απόστολοι του Κάστρου Ιθώμης, Καρδίτσας (Φωτ. Μιχάλης Βραχνάκης)

Β. Δράσεις που προγραμματίζονται

  1. Συμμετοχή σε Κοινό Εντατικοποιημένο Σεμινάριο (Joint Intensive Course) στην πόλη Camerino της Ιταλίας στα πλαίσια του έργου TranSuMan (Erasmus+) (8-12 Μαΐου 2023)  

Την περίοδο 8-12 Μαΐου 2023 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Camerino (Ιταλία) το διεθνές Κοινό Εντατικοποιημένο Σεμινάριο (Joint Intensive Course) στα πλαίσια του έργου «Advanced TRAiNing on SUstainable MANagement of pastoral systems – TranSuMan» (Erasmus+ Programme, Agreement Number: 2021-1-IT02-KA220-HED-000032227) (https://www.ucv.es/investigacion/transhuman/grasslands-management). Παράλληλα θα εξετασθεί η διοικητική πορεία του έργου (Transnational Project Meeting – TPM).

Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος ακαδημαϊκοί από το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και από τα Πανεπιστήμια του Camerino (Ιταλία), Babes Bolyai (Ρουμανία) και Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir (Ισπανία). Εκτός από τους ακαδημαϊκούς, θα λάβουν μέρος από κάθε χώρα 8 φοιτητές οι οποίοι συγκροτούν την Πράσινη Ομάδα (Green Team) της κάθε χώρας και οι οποίοι προεπιλέχτηκαν κατά την έναρξη του έργου (Ιούνιος 2022).

Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει επιστημονικές διαλέξεις σχετικές με τις κατευθυντήριες γραμμές στη μεθοδολογία της συμμετοχικής διαχείρισης των λιβαδιών (Teaching and evaluation of the “Methodological guidelines on participatory grassland management”), οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί από τους ακαδημαϊκούς του προγράμματος. Επιπλέον θα παρουσιαστεί σειρά εκπαιδευτικών εργαλείων για τη αειφορική διαχείριση των λιβαδιών (Presentation of draft “Sustainable Grassland Management Teaching Toolkit”). Τα εργαλεία αυτά θα εφαρμοστούν σε συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης που θα αναπτυχθεί σε λιβάδια της περιοχής του Camerino, όπου οι φοιτητές των Πράσινων Ομάδων, με την επίβλεψη των ακαδημαϊκών και άλλων ενδιαφερόμενων (stakeholders) θα έχουν την ευκαιρία να τα εφαρμόσουν στην πράξη, αποκομίζοντας με αυτό τον βιωματικό τρόπο πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στην αειφορική διαχείριση των λιβαδιών. Αυτή η συνύπαρξη των τριών μερών (φοιτητές, ακαδημαϊκοί, ενδιαφερόμενοι), η διδασκαλία και τα διαχειριστικά εργαλεία που θα επιδειχθούν, αναμένεται να λειτουργήσουν υπέρ των φοιτητών, ώστε να δομήσουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη του επαγγελματικού τρόπου προσέγγισης των λιβαδιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βόσκηση αλόγων και βοοειδών σε ποολίβαδο στην περιοχή των Πρεσπών (Φωτ. Μιχάλης Βραχνάκης)

  1. Συμμετοχή σε Μικτό Εντατικοποιημένο Σεμινάριο (Blended Intensive Course) στην πόλη Krakow της Πολωνίας στα πλαίσια του έργου Erasmus+ (14-20 Μαΐου 2023)

Την περίοδο 14-20 Μαΐου 2023 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του University of Agriculture in Krakow της Πολωνίας διεθνές Μικτό Εντατικοποιημένο Σεμινάριο (Blended Intensive Course –  BIP) περί της Κλιματικά-Έξυπνης Δασοπονίας (Climate-Smart Forestry). Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι Πανεπιστημίων (ακαδημαϊκοί, φοιτήτριες και φοιτητές) από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, Τσεχία, Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία, Ισπανία). Με τον όρο Κλιματικά-Έξυπνη Δασοπονία νοείται η αειφορική προσαρμοζόμενη διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων που προστατεύει και ενισχύει το δυναμικό τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί, και επιπλέον να μετριάσει, την κλιματική αλλαγή. Ο βασικός στόχος είναι η διατήρηση της ακεραιότητας και των λειτουργιών των δασικών οικοσυστημάτων και η διασφάλιση της συνεχούς παροχής οικοσυστημικών αγαθών και υπηρεσιών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εν συντομία, η Κλιματικά-Έξυπνη Δασοπονία θα πρέπει να παράσχει τις δυνατότητες στα δασικά οικοσυστήματα και στις κοινωνίες να προσαρμοστούν ώστε να μετριαστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Σχετικά με το BIP και τους στόχους του μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από

https://drive.google.com/file/d/1Psg-4KzqvWsAAiH4b3xxPTi6lekZDHDv/view

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Κλιματικά-Έξυπνης Δασοπονίας. Συγκεκριμένα, θα παρακολουθήσουν δια ζώσης τις εργασίες του Σεμιναρίου 4 φοιτητές του Τμήματος ενώ στις διαλέξεις θα λάβουν μέρος οι καθηγητές του Τμήματος κ.κ. Μιχάλης Βραχνάκης και Δημήτριος Κουτσιανίτης.

Share This Story, Choose Your Platform!