Μεταβατικός Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ανέλαβε την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023, το εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος, Καθηγητής Απόστολος Αποστολίδης, σύμφωνα με την εκδοθείσα διαπιστωτική πράξη.

Ο κ. Αποστολίδης, με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, δήλωσε «Αναλαμβάνω τη διοίκηση του Πανεπιστημίου σε μία ιδιαίτερη συγκυρία. Στόχος μου είναι, ως μεταβατικός Πρύτανης, να συμβάλλω κατά την άσκηση των καθηκόντων μου στην εύρυθμη και δημιουργική λειτουργία του ΑΠΘ».

Τέλος, ο κ. Αποστολίδης ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρύτανη, Καθηγητή Δημήτριο Κωβαίο, για το πλούσιο και σημαντικό έργο που παρήγαγε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Σύντομο βιογραφικό του Καθηγητή Απόστολου Αποστολίδη

Ο κ. Αποστολίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιχθυοκομίας & Αλιείας, από το 2004. Έχει σημαντικό διοικητικό έργο, καθώς από το 2019 διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (δύο συνεχόμενες θητείες) ενώ, μεταξύ άλλων, διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας (δύο θητείες, 2013-2017), μέλος της επταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΑΠΘ (2015-2018) και αναπληρωτής Πρόεδρος της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (2021-2022). Έχει ερευνητική εμπειρία 30 και πλέον ετών με σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές μοριακής βιολογίας και γενετικής και συμμετείχε σε πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα ως ερευνητής/συνεργάτης και ως Συντονιστής/Επιστημονικός Υπεύθυνος. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Γενετική ζωικών οργανισμών και πληθυσμών, τη Γενετική της διατήρησης και διαχείρισης πληθυσμών, την Εξέλιξη, και την Μοριακή ταξινόμηση των ειδών. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό από δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά του SCIE, πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, μεταφράσεις και ειδικές εκδόσεις και έχει λάβει σημαντική αναγνώριση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Διετέλεσε επιστημονικός κριτής δεκάδων εργασιών σε πολλά διεθνή περιοδικά του SCIΕ και πολλών εργασιών που υποβλήθηκαν σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια. Ακόμη, διετέλεσε αξιολογητής εθνικών και διεθνών ερευνητικών προτάσεων, εξωτερικός κριτής για την προαγωγή/διορισμό μελών Ινστιτούτων της αλλοδαπής και κριτής Διδακτορικών Διατριβών της Αλλοδαπής.

Share This Story, Choose Your Platform!