Το πρόγραμμα βασίζεται στην παραδοχή -που έχει αναγνωριστεί πλέον από φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας- ότι οι τέχνες έχουν ευεργετική επίδραση στη ψυχική υγεία.

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Συνταγογράφηση, τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση πρωτοβουλιών που χρησιμοποιούν τις τέχνες και τον πολιτισμό ως προληπτική και θεραπευτική αγωγή για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των πολιτών, προχώρησαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης και η Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, Ζωή Ράπτη.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην παραδοχή -που έχει αναγνωριστεί πλέον από φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας– ότι οι τέχνες έχουν ευεργετική επίδραση στη ψυχική υγεία ανθρώπων που διαχειρίζονται άνοια, κατάθλιψη, εθισμό, ψυχικά τραύματα κ.α, και ότι η συμμετοχή σε αυτές επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Υγείας θέτουν τις βάσεις για μια συνεργασία, που διαρθρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες:

  1. στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε πολιτιστικούς φορείς και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την πολιτιστική συνταγογράφηση, την ανάπτυξη και θεσμοθέτηση πρακτικών και τη διεξαγωγή σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων
  2. στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτιστικής συνταγογράφησης
  3. στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, των φορέων ψυχικής υγείας, καθώς και των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών φορέων για την ανάπτυξη συμμετοχικών προγραμμάτων τέχνης στην ψυχική υγεία και στην πρόσκλησή τους μέσω προκηρύξεων για την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων

Για την υλοποίηση του αντικειμένου του Μνημονίου Συνεργασίας προβλέπεται η σύσταση Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας, αποτελούμενη από υπηρεσιακά στελέχη των συμβαλλόμενων Υπουργείων, στελέχη εποπτευόμενων φορέων των συμβαλλόμενων Υπουργείων,  επαγγελματίες στο χώρο του πολιτισμού και τη ψυχικής υγείας καθώς και εκπροσώπους νομικών προσώπων δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στο τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και της ψυχικής υγείας.