Παρουσιάστηκε η βάση δεδομένων και η διαδικτυακή πύλη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου

Share it!

Το Έργο και η Διαδικτυακή Πύλη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη απηύθυνε χαιρετισμό, στον οποίο, μεταξύ άλλων, επισήμανε τη σημαντικότητα των εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για τη συστηματική καταγραφή, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και διαχείριση αρχαιολογικών, διοικητικών και γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Περιλαμβάνει περισσότερα από 18.000 μνημεία, 3.800 αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους και 845 ζώνες προστασίας.

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αποτελείται από μια βάση δεδομένων (back end) και μια διαδικτυακή Πύλη (front end). Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει διοικητικά, επιστημονικά και γεωχωρικά δεδομένα  και απευθύνεται κυρίως στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε κρατικές υπηρεσίες εν γένει. Η Πύλη αντλεί στοιχεία από τη βάση δεδομένων και τα προβάλλει στο ευρύ κοινό, στη διεύθυνση https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/el.

Με το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο γίνονται για πρώτη φορά εύκολα προσπελάσιμα από τον πολίτη στοιχεία που στο παρελθόν γνώριζαν μόνον οι αρμόδιες υπηρεσίες και των οποίων η συλλογή απαιτούσε ειδικές γνώσεις, χρόνο, χρήμα και κόπο. Αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και συνάμα ένα σύγχρονο και απαραίτητο εργαλείο που συμβάλλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.