Υπογράφηκε σήμερα Προγραμματική Συμφωνία, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και της «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΜΑΕ. Την Προγραμματική Συμφωνία υπέγραψαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ ΜΑΕ, Σταύρος Ασθενίδης.

Το αντικείμενο της συνεργασίας είναι η υλοποίηση των παρακάτω έργων που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης:

  1. «Πλατφόρμα για την ελληνική χειροτεχνία» με προϋπολογισμό €1.000.000. Αντικείμενο του Έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανάδειξης, προβολής και διασύνδεσης της ελληνικής χειροτεχνίας και των Ελλήνων χειροτεχνών.
  2. «Πλατφόρμα διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων» με προϋπολογισμό €400.000. Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την διαχείριση αρχαιολογικών χώρων ανά την επικράτεια και πολιτιστικών δράσεων που διεξάγονται σε αυτούς.
  3. «Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Εργαζομένων στο πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα» με προϋπολογισμό €1.000.000. Αντικείμενο του Έργου είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιμόρφωσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (skill building) στο πεδίο του πολιτισμού και της πολιτιστικής διαχείρισης, προσανατολισμένη για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Τα Έργα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Άξονα – 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Με την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας με την ΚτΠ ΜΑΕ ξεκινάει η υλοποίηση σημαντικών εργαλείων για την θωράκιση, ενίσχυση, ανάπτυξη και προβολή του πολιτιστικού, δημιουργικού και χειροτεχνικού τομέα της χώρας μας καθώς και την ενδυνάμωση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου, αναπόσπαστου μέρος της στρατηγικής μας», δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

«Η έγκαιρη υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στην Προγραμματική Συμφωνία με το ΥΠΠΟΑ αποτελεί δέσμευση για όλους εμάς στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». Με τις γνώσεις και την εμπειρία μας στην διαχείριση σύνθετων έργων, θα δουλέψουμε σε στενή συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες των επαγγελματιών του κλάδου και την ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ ΜΑΕ, Σταύρος Ασθενίδης.