Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επί των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος για τη στερέωση και αποκατάσταση του βόρειου τμήματος του Κάστρου της Μεθώνης, το οποίο περιλαμβάνει την οχυρωμένη Ακρόπολη, τη διαδρομή πρόσβασης, τους προμαχώνες, το περιτείχισμα και τις πύλες του Κάστρου.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το επιβλητικό κάστρο της Μεθώνης, προέχον βυζαντινό μνημείο, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων δρόμων της Μεσογείου. Εξ αιτίας της θέσης του γνώρισε συνεχή κατοίκηση ήδη από την αρχαιότητα. Πρόκειται για ένα φρούριο από τα σημαντικότερα της εποχής του στον ελλαδικό χώρο. Το μνημείο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα που οφείλονται στη θέση του, καθώς βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα και μάλιστα σε σημείο όπου φυσούν ισχυροί άνεμοι. Το ζήτημα της προστασίας του Κάστρου της Μεθώνης ετέθη ως άμεση προτεραιότητα μετά και την κατάρρευση τμήματος της δυτικής πλευράς του ημικυκλικού πύργου, εντός του βόρειου περιβόλου. Σε αυτοψία που διενεργήσαμε αμέσως καταγράφηκαν τα σοβαρά δομοστατικά προβλήματα του φρουρίου, τα οποία έχρηζαν άμεσης αντιμετώπισης. Οι προγραμματιζόμενες επεμβάσεις έχουν ως στόχο την ανακοπή του φαινομένου της δομικής αποδιοργάνωσης των τειχών, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του μνημείου στη φθορά του χρόνου και των συνθηκών ασφάλειας των επισκεπτών, τη μερική μορφολογική αποκατάσταση – βελτίωση της αναγνωσιμότητας του μνημείου. Οι αρχές των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι ο σεβασμός στην αυθεντικότητα, η διατήρηση όλων των οικοδομικών φάσεων, ο περιορισμός των επεμβάσεων στο ελάχιστο σε ό,τι είναι απαραίτητο για τη στερέωση των διατηρούμενων τμημάτων και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις για την ασφάλεια των επισκεπτών ή τη μορφολογική ολοκλήρωση επιμέρους σημείων. Μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου αναθέσαμε την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος και εκκινήσαμε τις διαδικασίες, ώστε το ταχύτερο δυνατόν να εκπονηθούν οι μελέτες που αφορούν στην αποκατάσταση των οχυρωματικών τμημάτων του κάστρου καθώς και στην ανάδειξη των μνημείων του».

Share This Story, Choose Your Platform!