Ένα µεγάλο σύνολο σηµαντικών έργων σύγχρονης τέχνης από τη Συλλογή ∆.∆ασκαλόπουλου δωρίζεται σε 4 µουσεία 3 χωρών σε 2 ηπείρους και δηµιουργεί ένα πρωτοποριακό πλέγµα συνεργειών.

Μια ιδιωτική συλλογή µετατρέπεται σε δηµόσιο αγαθό µέσω µεγάλων δηµόσιων ιδρυµάτων στην Αθήνα, Σικάγο, Νέα Υόρκη και Ηνωµένο Βασίλειο.

Περισσότερα από 350 έργα από 142 καλλιτέχνες από τη Συλλογή αποτελούν τη ∆ωρεά, εκ των οποίων 140 προορίζονται για το ΕΜΣΤ, περίπου 100 σε κοινή δωρεά στα Guggenheim και MCA Chicago και 110 για την Tate.

Η Συλλογή ∆.∆ασκαλόπουλου αποτελεί ένα ευρύ σύνολο έργων σύγχρονης τέχνης από κορυφαίους καλλιτέχνες της διεθνούς εικαστικής σκηνής των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, οι οποίοι διέπλασαν και εξακολουθούν να διαπλάθουν τις επόµενες καλλιτεχνικές γενιές. Τα έργα της Συλλογής αντικατοπτρίζουν τους καίριους προβληµατισµούς της τέχνης και ταυτόχρονα αφορούν οικουµενικά, αρχέγονα και διαχρονικά θέµατα, όπως η ανθρώπινη οντότητα ως πηγή δηµιουργίας, αλλά και ως πεδίο υπαρξιακής, κοινωνικής και ιδεολογικής πάλης.

Σε αυτήν περιλαµβάνονται σηµαντικοί καλλιτέχνες όπως: Marina Abramović, Kutluğ Ataman, Matthew Barney, Louise Bourgeois, Βλάσης Κανιάρης, Helen Chadwick, Paul Chan, Bruce Conner, Abraham Cruzvillegas, Robert Gober, David Hammons, Mona Hatoum, Isaac Julien, Γιάννης Κουνέλλης, Στάθης Λογοθέτης, Sarah Lucas, Paul McCarthy, Steve McQueen, Ana Mendieta, Marisa Merz, Annette Messager, Wangechi Mutu, Ernesto Neto, Rivane Neuenschwander, Cornelia Parker, Pipilotti Rist, Dieter Roth, Doris Salcedo, Kiki Smith, Paul Thek.

Όπως υποστηρίζει ο ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «Θεωρώ ότι ο συλλέκτης έχει ευθύνη απέναντι στα έργα της συλλογής του και τους καλλιτέχνες: έχει την ηθική υποχρέωση να φροντίζει για το µέλλον της συλλογής του µε την ίδια έγνοια και προσοχή που επένδυσε για τη δηµιουργία της. Η τέχνη αποκτά νόηµα και επιρροή µόνο µέσα από τη συνδιαλλαγή της µε το κοινό. Γι’ αυτό η τέχνη περισσότερο από ιδιοκτήτες, χρειάζεται κοινωνούς. Αυτό το σκεπτικό µε οδήγησε στην απόφαση να δωρίσω το µεγαλύτερο µέρος της συλλογής µου σε σηµαντικά µουσεία σύγχρονης τέχνης. Μέσω της δωρεάς, τα έργα θα είναι προσβάσιµα στο ευρύ κοινό, θα έχουν την απαραίτητη φροντίδα ώστε να διατηρηθούν για τις µελλοντικές γενιές και θα παραµείνουν σε διάλογο µε την τέχνη του µέλλοντος».

 Η ∆ωρεά της Συλλογής ∆.∆ασκαλόπουλου απευθύνεται σε τέσσερα δηµόσια ιδρύµατα σε τρεις χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής. Συγκεκριµένα, περισσότερα από 140 έργα θα ενισχύσουν την συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, περίπου 100 έργα θα προσφερθούν σε κοινή δωρεά στα µουσεία Guggenheim και MCA του Σικάγο και περίπου 110 έργα θα δωρηθούν στην Tate. Συνολικά περισσότερα από 350 έργα σύγχρονης τέχνης από 142 καλλιτέχνες της Συλλογής θα εµπλουτίσουν τις υπάρχουσες συλλογές των µουσείων.

Ο ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, συνεπής στο όραµά του, παραδίδει την Συλλογή του σε διεθνή µουσεία. Με αυτή την ευεργεσία εξασφαλίζει το µέλλον της και την συνοµιλία της µε το ευρύτερο δυνατόν κοινό σε όλο τον κόσµο.
Με τις θέσεις επιµελητών και την υποστήριξη των µουσείων, η ∆ωρεά θα απευθυνθεί ευρέως στο κοινό µέσα από διεθνείς παρουσιάσεις/εκθέσεις και µέσω της παγκόσµιας διαδικτυακής τους παρουσίας. Τα µουσεία, επίσης, θα δηµιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα για να ενισχύσουν τη διάδοση της ∆ωρεάς.

Η ∆ρ. Λίνα Μενδώνη, υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, δηλώνει: «Η Αθήνα, µετά από δεκαετίες αναµονής, εγκαινίασε πριν δύο χρόνια τη λειτουργία του δικού της Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, πληρώνοντας ένα µεγάλο κενό στις µουσειακές της υποδοµές. Σήµερα, το ΕΜΣΤ υποδέχεται τη µοναδική δωρεά του ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου, ενός συλλέκτη µε βαθιά γνώση και αγάπη για την Τέχνη. Μια δωρεά δεκάδων έργων, η οποία όχι απλώς ενισχύει ουσιαστικά τις συλλογές του ΕΜΣΤ, αλλά του δίνει την ώθηση και το πλεονέκτηµα να καθίσταται συνοµιλητής σηµαντικών ανάλογων κορυφαίων µουσείων διεθνώς, να µπορεί να δροµολογεί µαζί τους πολύτιµες συνέργειες και συνεργασίες. Έτσι, η προσφορά του δωρητή δεν αφορά µόνον στο Μουσείο και στον χώρο του Πολιτισµού. Αφορά στην ίδια την πρωτεύουσα, καθώς ενισχύει εµµέσως την ανταγωνιστικότητα των παρεχόµενων πολιτιστικών υπηρεσιών της.

Ο ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος δεν δίστασε να παραµερίσει το πάθος του συλλέκτη, προτάσσοντας την θέλησή του για προσφορά στην κοινωνία, στους πολίτες. Η τέχνη είναι η πανανθρώπινη γλώσσα της επικοινωνίας. Τα πολιτιστικά αγαθά αποκτούν προστιθέµενη αξία µέσα από την επαφή τους µε το κοινό. Στις βιοµηχανικές κοινωνίες, η δηµιουργία αξίας συναρτάται µε περιορισµούς στην πρόσβαση των πόρων. Στην κοινωνία της γνώσης, η παιδεία προϋποθέτει µύηση στην Τέχνη και τον εκδηµοκρατισµό του πολιτισµού.

Ο συλλέκτης, µε την προσφορά της προσωπικής συλλογής του σε τέσσερα κορυφαία Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης, λειτουργεί ως καταλύτης στον µετασχηµατισµό, στην µετάπτωση των ιδιωτικών αυτών έργων σε δηµόσια αγαθά, προσβάσιµα σε µας και τις επόµε- νες γενεές. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού εκφράζει στον ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο την απέραντη ευγνωµοσύνη του».

 

*Photo Credit: Menelaos Myrillas / SOOC