Τίτλος: ΠΜΣ στην Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας

Επιστημονικός κλάδος:
Αρχαιολογία & Ιστορία

Πανεπιστήμιο:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ).

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/caahm

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ). Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος εξετάζεται η ιστορία και η αρχαιολογία της αρχαίας Μακεδονίας και των Μακεδόνων, καλύπτοντας το διάστημα από την προϊστορία μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή.

Το ΠΜΣ στην Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία, την ιστορία και γενικότερα τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας. Εστιάζει στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης επάνω σε ζητήματα που αφορούν τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο στην αρχαία Μακεδονία, καθώς και σε γενικά πολιτισμικά θέματα (θεσμοί, τέχνες, θρησκεία, διάλεκτοι) στη Μακεδονία και τον ευρύτερο ελληνιστικό κόσμο. Έμφαση δίνεται στην ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση της μελέτης της αρχαίας Μακεδονίας και της πολιτισμικής της επιρροής.

Πρόκειται για το πρώτο παγκοσμίως πανεπιστημιακό πρόγραμμα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην αρχαία Μακεδονία και προσφέρεται από το 2016 σε ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην καρδιά της Μακεδονίας και δίπλα στις αρχαιολογικές της θέσεις.

Το ΠΜΣ δέχεται απόφοιτους, μετά από προσεκτική επιλογή, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών και Κλασικών Σπουδών, Εθνογραφίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογειακών ή Ανατολικών Σπουδών και άλλων συναφών αντικειμένων, από ελληνικά πανεπιστήμια ή ισοδύναμα ιδρύματα του εξωτερικού.Τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ διενεργείται από το ΔΙΠΑΕ συστηματική εκπαιδευτική ανασκαφή στη θέση «Τράπεζα Νέου Ρυσίου – Καρδίας» στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης από το 2016. Η ανασκαφή έχει δύο βασικούς στόχους, έναν εκπαιδευτικό και έναν ερευνητικό. Αφενός επιδιώκεται να εκπαιδευτούν οι φοιτητές του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, το μάθημα της ανασκαφής προσφέρεται σε όσους επιθυμούν να ειδικευθούν στην αρχαιολογία, η οποία αποτελεί κατεύθυνση ειδίκευσης. Μέχρι σήμερα δεκάδες φοιτητές έχουν εκπαιδευτεί στην ανασκαφή, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ινδία, η Νότια Αφρική, η Ιταλία και η Νέα Ζηλανδία.

Αφετέρου, σε ερευνητικό επίπεδο, η ανασκαφή στοχεύει να συμβάλει στην αύξηση των γνώσεων για την ανθρώπινη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης πολύ πριν την ίδρυση της πόλης από τον Κάσσανδρο το 316/5 π.Χ., σε μια εποχή δηλαδή που παραμένει ιδιαίτερα σκοτεινή για την περιοχή, λόγω της έλλειψης τόσο γραπτών όσο και αρχαιολογικών μαρτυριών.