Τίτλος: Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Επιστημονικός κλάδος:
Μαθηματικά

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://pms.civil.duth.gr/https://civil.duth.gr/%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/

Περιγραφή

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ιδρύθηκε και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 2015 σαν διατμηματικό ΠΜΣ υποστηριζόμενο από τα πιο κάτω Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ:

 • Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ (επισπεύδον Τμήμα)
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ. Διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί:

 • Στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και της εφαρμογής των Μαθηματικών στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία
 • Στην ανάπτυξη της έρευνας
 • Στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, αναπτυξιακών αναγκών της χώρας
 • Στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, σε ειδικές θεματικές ενότητες ή σε επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών Σχολών/Τμημάτων, Θετικών, Τεχνολογικών, Οικονομικών επιστημών.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην επαρκή κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στην προσφορά δια βίου εκπαίδευσης, στην παροχή και ενημέρωση σχετικά με τη γνώση νέων αντικειμένων της μαθηματικής επιστήμης και των τεχνολογιών αιχμής σε στελέχη και προσωπικό ιδιωτικών και δημόσιων ιδρυμάτων.
 • Ελάχιστη διάρκεια σπουδών 18 μήνες (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα) συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διπλωματικής διατριβής.

Διδασκόμενα Μαθήματα: (7.5 ECTS ανά μάθημα)

( Υ = Υποχρεωτικά, E = Επιλογής)

 • Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση 1ο Εξάμηνο (Υ)
 • Ειδικά Κεφάλαια Διαφορικών Εξισώσεων Διαφορών 1ο Εξάμηνο (Υ)
 • Ασαφής Λογική και Εφαρμογές 2ο Εξάμηνο (Υ)
 • Ειδικά Κεφάλαια Γραμμικής Άλγεβρας 2ο Εξάμηνο (Υ)
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική με έμφαση στο Περιβάλλον (Ε)
 • Στοχαστική Ανάλυση Χρονοσειρών (E)
 • Πεπερασμένα Στοιχεία (E)
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (E)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (E)
 • Θεωρία Γράφων (E)
 • Ευφυή Πρότυπα – Υβριδικά Πληροφοριακά Συστήματα Ήπιας Υπολογιστικής (E)
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (E)
 • Διδακτική των Μαθηματικών (E)


Επικοινωνία

Καθηγητής Λάζαρος Ηλιάδης

Email: [email protected]

Διευθυντής του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

κ. Όλγα Χάβρα

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: 2541079026

Υπεύθυνη Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΜ ΔΠΘ

κ. Τάνια Λαμπρίδου

Γραμματεία του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Email : [email protected]

Share This Story, Choose Your Platform!