Τίτλος: ΠΜΣ Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία

Επιστημονικός κλάδος:
Υγεία

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://pcheld.uniwa.gr/

ή εναλλακτικά στο : https://www.facebook.com/profile.php?id=100068939082403

Περιγραφή 

Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) με θέμα “Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία” – είναι μια καινοτόμα και εξειδικευμένη εκπαίδευση που έχει σχεδιαστεί για να σας εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την προώθηση της υγείας, της ευεξίας, της αυτονομίας και της προστασίας της αξιοπρέπειας στους ηλικιωμένους.

Το πρόγραμμά μας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε φοιτητές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  την προαγωγή της υγείας στη Τρίτη ηλικία μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις και τις διατομεακές πολιτικές και δράσεις, θα εκπαιδευτείτε να σχεδιάζετε, να αναπτύσσετε και να εφαρμόζετε παρεμβάσεις που βοηθούν τους μεγαλύτερους ενήλικες να παραμείνουν ενεργοί και ανεξάρτητοι βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής τους.

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, θα έχετε τις δεξιότητες να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε πολιτικές που υποστηρίζουν τους μεγαλύτερους ενήλικες να παραμείνουν αυτόνομοι και ενεργοί. Θα μπορείτε επίσης να προωθήσετε την υγεία και την πρόληψη ασθενειών σε μεγάλη ηλικία και να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Οι απόφοιτοί μας διαθέτουν τη γνώση και την τεχνογνωσία για να συνεισφέρουν σε ιδρύματα κοινωνικής προστασίας, κέντρα υγείας, νοσοκομεία, γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης και κλινικές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επίσημη, μη τυπική και άτυπη προώθηση της προαγωγής της υγείας στην τρίτη ηλικία. Οι απόφοιτοί μας διαθέτουν την κατάρτηση για τη διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στο πεδίο και την προώθηση της εισαγωγής καινοτόμων επιδημιολογικών ερευνητικών προγραμμάτων. Κατανοούν τη νοσηρότητα και την πολυπλοκότητα της υγειονομικής περίθαλψης στα γηρατειά και εκπαιδεύονται στην προώθηση εφαρμοζόμενων προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας στους ηλικιωμένους.

Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμά μας, θα αποκτήσετε ακαδημαϊκές γνώσεις στον τομέα της προαγωγής της υγείας στην τρίτη ηλικία και θα αναπτύξετε περαιτέρω το γνωστικό σας κεφάλαιο. Θα εκπαιδευτείτε να αναπτύσσετε εξειδικευμένες δράσεις που βοηθούν τους μεγαλύτερους ενήλικες  να παραμείνουν ενεργοί και ανεξάρτητοι, να ζουν με αυτονομία και αξιοπρέπεια και να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε πληροφορίες σχετικά με την προώθηση και την προστασία της υγείας τους.

Επιλέξτε το πρόγραμμά μας «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» και γίνετε πρωτοπόροι σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα. Επενδύστε στο μέλλον σας αποκτώντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να έχετε θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ηλικιωμένων και στην κοινότητα στο σύνολό της.