Τίτλος: ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων

Επιστημονικός κλάδος:
Πληροφορική
Επιστήμες Ζωής

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων” απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών και τμημάτων βιολογικής κατεύθυνσης (Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Επιστημών Ζωής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών) καθώς και σε απόφοιτους σχολών και τμημάτων του ευρύτερου χώρου της Πληροφορικής, των Μαθηματικών, των Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που προκύπτουν με σύγχρονα εργαλεία όπως είναι η αλληλούχηση νέας γενιάς (NGS), καθώς επίσης και στην αξιοποίηση των πιο επίκαιρων τεχνολογιών που αναπτύσσει η επιστήμη της Πληροφορικής.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον ανερχόμενο επαγγελματικό τομέα της ανάλυσης βιολογικών δεδομένων όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη διεπιστημονικότητας καθώς και να απασχοληθούν σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε κέντρα βιοϊατρικής και διαγνωστικής, σε περιβαλλοντικά εργαστήρια και φορείς καθώς και σε βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσες και όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή πορεία μέσα από την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής τους ικανότητας, καθώς και της ικανότητας συγγραφής επιστημονικών κειμένων.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο εξάμηνα με δέκα μαθήματα συνολικά (60 ECTS). Κατά τη θερινή περίοδο που ακολουθεί θα γίνεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής (15 ECTS). Δίνεται έτσι η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών σε ένα ημερολογιακό έτος (75 ECTS συνολικά). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι σχεδιασμένα να γίνονται εντατικά σε συγκεκριμένα σαββατοκύριακα (περίπου 10) μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά. Ένα μέρος των διαλέξεων (5 σαββατοκύριακα) θα γίνεται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στην Αλεξανδρούπολη. Οι υπόλοιπες διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν με εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα.

Το ΠΜΣ υλοποιείται από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), που διαθέτει επαρκείς και σύγχρονους χώρους, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για φοιτητικές ασκήσεις και σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που επιτρέπει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την επίτευξη των μαθησιακών του στόχων.

Στο ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων” διδάσκει μια ομάδα από καθηγητές και καθηγήτριες του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Το ΠΜΣ επίσης υποστηρίζουν καθηγητές και καθηγήτριες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, ενώ προσκαλούνται και διδάσκουν επιστήμονες από πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής.

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του συνολικού κύκλου των σπουδών του ΠΜΣ ανέρχονται σε 2.500 ευρώ.