Τίτλος: Π.Μ.Σ. Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση (ΑΚΥΓΑΣ)

         

Επιστημονικός κλάδος
Φυσική Αγωγή & Υγεία

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα (full-time).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.exerciseandhealth.gr/

https://www.tefaa.gr/index.php/2-uncategorised/7-plirofories

Περιγραφή

Το ΠΜΣ Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, που περιλαμβάνεται στο 5% των κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, σύμφωνα με το University Ranking of Academic Performance, και στο ΤΕΦΑΑ, που όλα τα τελευταία χρόνια αξιολογείται ως το καλύτερο ΤΕΦΑΑ της Ελλάδας και ένα από τα 150 καλύτερα Τμήματα Αθλητικής Επιστήμης σε διεθνές επίπεδο.

Το Πρόγραμμα στο σύνολό του στηρίζεται στην διεθνώς επικρατούσα άποψη ότι οι γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την σωματική άσκηση δεν είναι μόνο συμπληρωματικές αυτών της υγείας και ευζωίας, αλλά είναι και αλληλένδετες στην εφαρμογή τους.

Η ίδρυση του ΠΜΣ είναι αποτέλεσμα της αποδεδειγμένης ανάγκης που έχει η κοινωνία για κατάρτιση και εκπαίδευση ικανών ατόμων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και κακή διατροφή.

Το όραμα με βάση το οποίο σχεδιάσθηκε και υλοποιείται το παρόν ΠΜΣ είναι η διάδοση της σπουδαιότητας που έχει η σωματική άσκηση στην ευζωία και ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. Ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία στελεχών με ξεχωριστές επαγγελματικές αξίες, οξυμμένη αντίληψη και εφαρμοσμένη σκέψη, ικανά να καινοτομούν και να διαχειρίζονται το πολύπλοκο και πολύπλευρο εργαλείο της σωματικής άσκησης.

Με δεδομένη την αύξηση του ποσοστού των χρόνιων μη-μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, τα εγκεφαλικά επεισόδια, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο καρκίνος, και τα χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με αρθροπάθειες και μυοσκελετικά προβλήματα ο σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει στελέχη που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στο χώρο της άσκησης και συναφών επαγγελμάτων στο χώρο της υγείας να γίνουν πρωτεργάτες στην πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών των χρόνιων προβλημάτων χρησιμοποιώντας την άσκηση ως κυρίαρχο μέσο. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του γενικού πληθυσμού και των ασθενών με χρόνια νοσήματα. Το ΠΜΣ έχει ως στόχο  να εκπαιδεύσει τους αποφοίτους του έτσι ώστε να γίνουν στελέχη που θα προάγουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής που θα οδηγήσει σε μικρότερη προδιάθεση για εμφάνιση ασθενειών και προβλημάτων υγείας στοχεύοντας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Συγκεκριμένα, παρέχει εξειδίκευση σε πτυχιούχους επιστήμονες:

  1. Στην εφαρμογή γνώσεων της άσκησης για βελτίωση της σωματικής και πνευματικής κατάστασης
  2. Στην προαγωγή της υγείας και ποιότητας ζωής μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας.
  3. Στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και στην εφαρμογή της άσκησης ως μέσο αποκατάστασης.
  4. Στην ορθολογική διατροφή για την πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων.

Σε όλες του τις δράσεις, το ΠΜΣ δίνει έμφαση στην κριτική ανάλυση των επιστημονικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται διεθνώς προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Το όραμα του ΠΜΣ ΑΚΥΓΑΣ είναι «Να γίνουμε ένα Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς στην εκπαίδευση για την πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών διαμέσου της άσκησης».

Share This Story, Choose Your Platform!