Τίτλος: Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος»

Επιστημονικός κλάδος:
Περιβάλλον – Θαλάσσιες Σπουδές

Πανεπιστήμιο:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών &
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Γλώσσα:
Ελληνικά & Αγγλικά

Διάρκεια:
4 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://oceanography.geol.uoa.gr/

Περιγραφή

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος» κλείνει αυτή τη χρονιά τα 50 χρόνια λειτουργίας, αποτελώντας ένα από τα παλαιότερα μεταπτυχιακά προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πέρασε από τις φάσεις του «Επαγγελματικού Ενδεικτικού Ωκεανογραφίας» (ιδρύθηκε το έτος 1974 από την «τότε» Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών), του Διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος (από τα Τμήματα: Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και Χημείας) και τα τελευταία χρόνια του Διιδριματικού μεταπτυχιακού προγράμματος με τη συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Η αναγκαιότητα ίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος και οργάνωσης του σε διατμηματικό και διιδρυματικό επίπεδο είναι εμφανής και στηρίζεται τόσο στα χαρακτηριστικά της χώρας μας (μια κατεξοχήν θαλάσσια χώρα με χιλιάδες νησιά, τεράστια ακτογραμμή και μεγάλη οικονομική δραστηριότητα σχετική με τη θάλασσα) όσο και στη έντονη διαθεματικότητα των επιστημονικών πεδίων της Ωκεανογραφίας και της Διαχείρισης του Θαλασσίου Περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι η κάλυψη των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής στην εξειδίκευση του επιστημονικού δυναμικού που θα ανταπεξέλθει στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων σε κάθε επίπεδο και τομέα δραστηριότητας που αφορούν την επιστήμη της Ωκεανογραφίας. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στη διάχυση επιστημονικών γνώσεων σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους οργανισμούς, που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Στο μισό αιώνα λειτουργίας του, η δομή και το πρόγραμμα σπουδών έχουν εκσυγχρονισθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ έχουν απονεμηθεί περισσότερα περίπου 500 Μεταπτυχιακά Διπλώματα. Εκατοντάδες απόφοιτοι μας, έχοντας αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, διαπρέπουν σε τομείς της έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και σε δραστηριότητες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και την προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα μας έχει πολύ γερές βάσεις τόσο στα Τμήματα που συνεργάζονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα όσο και στο ΕΛΚΕΘΕ. 20 περίπου μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ συνεργάζονται και διδάσκουν στο πρόγραμμα καθώς και σημαντικός αριθμός επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ και άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Η πλούσια υλικοτεχνική εκπαιδευτική και εργαστηριακή υποδομή των τεσσάρων τμημάτων και του ΕΛΚΕΘΕ δίνει τεράστιες δυνατότητες στους φοιτητές μας να αποκτήσουν πλήρη και ουσιαστική κατάρτιση.

Τέλος, σε συνεργασία με τη Ναυτική Υπηρεσία του ΕΛΚΕΘΕ, οργανώνεται τα τελευταία χρόνια ένας ετήσιος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝOΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΛΟΥΣ με το ωκεανογραφικό σκάφος ΑΙΓΑΙΟ για την πληρέστερη εκπαίδευση των φοιτητών μας αλλά και τη σημαντική απόκτηση εμπειριών στην ωκεανογραφική μελέτη.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Share This Story, Choose Your Platform!