Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

Εξ’ αποστάσεως Π.Μ.Σ. Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό – Παράταση εγγραφών ως 30 Νοεμβρίου 2022

24 Οκτωβρίου, 2022|


Τίτλος: Π.Μ.Σ. Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό

…More

LLM European Business and Economic Law

4 Μαΐου, 2022|


Τίτλος: Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα και Εμπορικό Δίκαιο (LLM European Business and Economic Law)

…More

Go to Top