Τίτλος: Αγγλόφωνο εξ’ αποστάσεως ΠΜΣ για Τεχνολογικές & Διοικητικές εξελίξεις στις Έξυπνες Μεταφορές – Ηλεκτροδότηση – Συστήματα

                       

Επιστημονικός κλάδος:
Ενέργεια

Πανεπιστήμια:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Γλώσσα:
Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή 

Περιγραφή 

Γιατί να σπουδάσω; – Στόχοι του προγράμματος

Προώθηση της γνώσης, ανάπτυξη της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία των σύγχρονων Συστημάτων Μεταφορών και των Τεχνολογιών Ηλεκτροκίνησης και Διαχείρισής τους.

Παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και κατά συνέπεια παροχή του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου που θα επιτρέψει στους αποφοίτους του

– να ακολουθήσουν ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στον τομέα των σύγχρονων Συστημάτων Μεταφορών και των Τεχνολογιών Ηλεκτροκίνησης και Διαχείρισής τους, συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό (Ph.D.) επίπεδο.

– να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον τομέα των σύγχρονων Συστημάτων Μεταφορών και των Τεχνολογιών Ηλεκτροκίνησης και Διαχείρισής τους, παραμένοντας παράλληλα δημιουργικοί και παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας.

Πρόσθετος σκοπός είναι η διάχυση της γνώσης και της έρευνας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η δημιουργία δεσμών συνεργασίας του ΔΠΘ και του ΕΜΠ με εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα.

Τέλος, η συμβολή στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και της κοινωνίας μέσω της αλληλεπίδρασής της με παραγωγικούς και άλλους κοινωνικούς παράγοντες, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την προώθηση της καινοτομίας και τη γενικότερη ικανοποίηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, παραγωγικών και αναπτυξιακών αναγκών.

Κριτήρια εισαγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν καλά Αγγλικά, τόσο γραπτώς όσο και προφορικά. Ένας υποψήφιος του οποίου η μητρική γλώσσα δεν είναι τα Αγγλικά απαιτείται να επιδείξει ένα αναγνωρισμένο διεθνές τεστ Αγγλικών όπως TOEFL, Cambridge English Test, IELTS ή άλλο ισοδύναμο, ή να επιτύχει σε εσωτερικό τεστ Αγγλικών από Καθηγητές των ΔΠΘ και ΕΜΠ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προθεσμίες Υποβολή αιτήσεων: 27 Μαρτίου 2023 – 16 Ιουνίου 2023
Γλωσσικές εξετάσεις (εάν απαιτείται): 23 Ιουνίου 2023
Συνέντευξη: 30 Ιουνίου 2023

Ειδοποίηση εισαγωγής (1ος γύρος): 10 Ιουλίου 2023 Έναρξη μαθημάτων: 30 Οκτωβρίου 2023

Επικοινωνία:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας: [email protected]

Τηλέφωνο: +302541079016, +302541079509, +302541079739

Γλώσσα

Η γλώσσα των οδηγιών και των εξετάσεων για όλους τους φοιτητές είναι η Αγγλική. Οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν οδηγίες και στα Ελληνικά, στο πλαίσιο του προγράμματος μαθημάτων.

Υποτροφίες

Υπάρχουν υποτροφίες για φοιτητές με άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις.