Share it!

Το «παρών» έδωσε η Alpha Bank την πρώτη ημέρα του 7ου Delphi Economic Forum και συγκεκριμένα στις

επιστημονικές συζητήσεις για τη Μικρασιατική καταστροφή και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, με τη συμμετοχή του κ. Κώστα Κωστή, Συμβούλου Διοίκησης της Τράπεζας και Επικεφαλής του Ιστορικού της Αρχείου, Καθηγητή Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Οι ομοιότητες ανάμεσα στις εποχές του μεσοπολέμου και τη σημερινή είναι εντυπωσιακές, καθώς η πορεία του μεσοπολέμου δείχνει από πολλές απόψεις να είναι παράλληλη με την περίοδο που ξεκίνησε με την κρίση των subprimes το 2008 και η οποία εξακολουθεί να εκτυλίσσεται μπροστά μας, χωρίς φυσικά να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε την κατάληξη. Το κοινό σημείο που χαρακτηρίζει τις δύο περιόδους είναι ότι αποτελούν δύο φάσεις αποπαγκοσμιοποίησης σε όλους τους τομείς (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και στρατιωτικό), η οποία επηρέασε και επηρεάζει, ανάμεσα σε άλλα, τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους», επεσήμανε ο κ. Κωστής, εξηγώντας ότι άλλα κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων είναι η μείωση των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων, ο περιορισμός της επιρροής της φιλελεύθερης δημοκρατίας, η αυξημένη κοινωνική ανισότητα και η χρήση της βίας σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα. Αναφερόμενος δε στο βασικό πλαίσιο και των δύο αυτών χρονικών φάσεων, σημείωσε ότι είναι ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα στο οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί μία δύναμη ως ηγέτιδα, προκαλώντας αστάθεια και αδυναμία προβλέψεων.

«Το σύγχρονο ελληνικό κράτος διαμορφώθηκε στα χρόνια του μεσοπολέμου»

 Διατυπώνοντας την επιστημονική του άποψη ότι το σύγχρονο ελληνικό κράτος «όπως το γνωρίζουμε σήμερα

διαμορφώθηκε στα χρόνια του ελληνικού μεσοπολέμου, δηλαδή από το 1922 και μετά», ο κ. Κωστής σημείωσε ότι

«διαμορφώθηκε κάτω από την πίεση της Μικρασιατικής καταστροφής και της αγωνιώδους προσπάθειας των πολιτικών ελίτ της χώρας να αναβαθμίσουν την ελληνική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Επίσης, αναφέρθηκε σε μία σειρά από επιμέρους στοιχεία που συναινούν στην άποψη ότι «η Ελλάδα του 1922-23 μοιάζει πολύ περισσότερο με τη σημερινή Ελλάδα παρά με την Ελλάδα προ των Βαλκανικών Πολέμων», όπως το εδαφικό και πληθυσμιακό μέγεθος, η συστηματική αξιοποίηση των εγχώριων πόρων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η προσπάθεια του ελληνικού κράτους να διεισδύσει στον χώρο και την κοινωνία προκειμένου να επιβάλει τις πολιτικές του, η αγροτική μεταρρύθμιση και η ενίσχυση των πληθυσμών και της οικονομίας, όπως μέσω της ίδρυσης της Αγροτικής Τράπεζας ή της υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομών. Στη συνέχεια ο κ. Κωστής ανέλυσε ορισμένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της δεκαετίας του 1930, που ενώ σε θεσμικό πλαίσιο «διαμόρφωναν τις προϋποθέσεις για ενίσχυση της δημοκρατικής δυναμικής, σε επίπεδο κοινωνικών ανακατατάξεων δημιουργούσαν μία αντίστροφη δυναμική» με απότοκο την επικράτηση της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936.

«Το ελληνικό κράτος στρέφεται προς μία διαφορετική λογική, αλλά και πρακτική αμέσως μετά την Μικρασιατική καταστροφή» υπογράμμισε ο Επικεφαλής του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank για να καταλήξει: «Πρόκειται για μία περίοδο που επηρεάστηκε άμεσα από τη φάση της αποπαγκοσμιοποίησης στην οποία είχε περιέλθει ο κόσμος μετά την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και η οποία υποχρέωσε τη χώρα να αναπροσανατολίσει τις πολιτικές και τους στόχους της προκειμένου να βελτιώσει τη θέση της στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασιών αλλά και στη διεθνή

ιεραρχία των κρατών, που είχε υποβαθμιστεί εξαιτίας της καταστροφής».

Η παρουσία της Alpha Bank στο 7ο Delphi Economic Forum θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου με την παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειου Ράπανου, του CEO του Ομίλου Βασίλη Ψάλτη και Ανώτερων Στελεχών, που, μεταξύ άλλων, θα τοποθετηθούν για την ανάπτυξη και την αλλαγή του

χρηματοπιστωτικού κλάδου στο εγγύς μέλλον, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ΤΑΑ, την πιστωτική επέκταση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αγορά ακινήτων.