Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διεύθυνση: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τηλ.: 24210 74641 / 24210 74378
Εmail: [email protected] / [email protected]

http://press.uth.gr

Share it!

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας εποπτεύονται από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας . Δημιουργήθηκαν με τη φιλοδοξία να συμβάλλουν στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας και τον επιστημονικό διάλογο με την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων, μονογραφιών, διδακτικών εγχειριδίων και συλλογικών τόμων σε τομείς της επιστήμης και του πολιτισμού, υπηρετώντας τον εκπαιδευτικό, ερευνητικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο του πανεπιστημίου.

Καλύπτουν κατά κύριο λόγο επιστημονικά συγγράμματα χωρίς να αποκλείονται εκδόσεις γενικότερου ενδιαφέροντος όπως λογοτεχνικές συλλογές, βιβλία ιστορίας, λευκώματα  κλπ. και έχουν επίσης αναλάβει τη μετάφραση ξενόγλωσσων συγγραφέων. Σε συνεργασία με το Τμήμα του Τυπογραφείου διαχειρίζονται την γραφιστική επιμέλεια  και τον σχεδιασμό παραγωγής εργασιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά διεκπεραιώνουν και την γραφιστική επιμέλεια πελατών εκτός Πανεπιστημίου. Έχουν εκδώσει έως σήμερα περίπου 170 και υλοποιούν ετησίως μεγάλο αριθμό ανατυπώσεων σε αρκετούς τίτλους. Τα περισσότερα βιβλία διατίθενται ως διδακτικά συγγράμματα κάθε χρόνο για την κάλυψη πανεπιστημιακών μαθημάτων των ελληνικών ΑΕΙ μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ