Τίτλος:
Θεωρία και Πράξη του Επιτελικού Κράτους 

Συγγραφέας:
Απόστολος Ι. Παπατόλιας

Είδος:
Δημόσια Διοίκηση

Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα

Έτος:
2021

Σελίδες:
376

Διαστάσεις:
24 x 17 εκ. 

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την κατανόηση και ανάδειξη της έννοιας του «επιτελικού κράτους» και των ιδιαιτεροτήτων και αποκλίσεων του ελληνικού μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συγκριτικά με το «παράδειγμα» του Επιτελικού Κράτους που κυριαρχεί στις διοικητικά ανεπτυγμένες δυτικές χώρες, από την κρίση και μετά. Ο αναγνώστης θα μπορέσει να κατανοήσει τις θεωρίες για το Επιτελικό Κράτος με τις κατά καιρούς μεταρρυθμιστικές προτάσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Share it!