Τίτλος:
Η μηχανή και το δίκτυο

Είδος:
Αρχιτεκτονική

Συγγραφέας:
Γιάννης Ζαβολέας

Εκδόσεις:
Futura

Χρονολογία: 2013

Γλώσσα:
Ελληνικά

Σελίδες:  351

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται την υπόσταση δυο τεχνολογικών επιτευγμάτων, της μηχανής και του δικτύου, ως δυο συμπληρωματικές δομές οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε ένα σύνθετο πρότυπο για την έννοια της χωρητικότητας. Διερευνώντας την  αλλελεπίδραση των δυο δομών μέσα από τις εκφάνσεις τους στις περιόδους του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού, επιτυγχάνεται ο συγκερασμός τους, ιδιαίτερα διαμέσου της σύγχρονης αρχιτεκτονικής έρευνας, και της εφαρμογής τους στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό

Share it!