Τίτλος:
Η Ερμηνεία των Πολιτισμών

Συγγραφέας:
Clifford Geertz

Μετάφραση – Επιστημονική επιμέλεια:
Θεόδωρος Παραδέλλης

Είδος:
Ιστορία, Ανθρωπολογία

Εκδότης:
Αλεξάνδρεια

Έτος:
2003

Σελίδες:
480

Διαστάσεις:
24 x 17 εκ.

Share it!

Στο βιβλίο αυτό ο κορυφαίος αμερικανός ανθρωπολόγος Clifford Geertz επεξεργάζεται μια έννοια του πολιτισμού, που αντλεί από τις παραδόσεις της σημειωτικής, της ερμηνευτικής και της πολιτισμικής και κοινωνικής ανθρωπολογίας. Μέσα από την κλασική πλέον άποψή του για τον πολιτισμό ως «δίκτυο σημασιών» που φέρονται από σύμβολα, αναδεικνύεται ο ρόλος των πολιτισμικών αντιλήψεων στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής ενώ παράλληλα παρουσιάζονται παραδειγματικοί τρόποι ανάλυσης του πολιτισμού.