Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

Μουσείο Θύραθεν| Art Therapy Kids

5 Ιουνίου, 2024|

Τι είναι η εικαστική θεραπεία; 

Το εργαστήριο εικαστικής θεραπείας είναι μια ψυχοδυναμική προσέγγιση. Εκφράζοντας αυτό που οι …More

Go to Top