Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ | Αειφόρος αστικός σχεδιασμός: επιστημονικές προσεγγίσεις της νέας οικιστικής ανάπτυξης

4 Νοεμβρίου, 2021|

Ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά μιας βιώσιμης πόλης πρέπει να είναι η δυνατότητα αντιμετώπισης πολλαπλών μορφών αβεβαιότητας για το μέλλον. …More

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, Νέες Τεχνολογίες | Μεταπτυχιακά προγράμματα για τη νέα αγορά εργασίας

21 Σεπτεμβρίου, 2021|

Αναμένεται να αλλάξει μορφή η οικονομία, γι αυτό και η καλύτερη προετοιμασία για τη μελλοντική αγορά εργασίας παραμένει η εκπαίδευση, …More

Υγεία, Τεχνολογία, Περιβάλλον: Το Υπουργείο Πολιτισμού υποστηρίζει ψηφιακές ενέργειες χώρων τέχνης για τη ‘νέα πραγματικότητα μετά την πανδημία’

7 Ιουλίου, 2021|

Παρατηρείται ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον προς την εκπαίδευση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλά και τον θεραπευτικό ρόλο της τέχνης

Η …More

Go to Top