Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

Πρακτικά συνεδρίου: Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου: συνέχειες και ασυνέχειες.

23 Μαρτίου, 2022|

Tίτλος:

Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου: συνέχειες και ασυνέχειες

Είδος:
Πρακτικά Συνεδρίου

Εκδόσεις:
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και …More

Go to Top