Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

Π.Μ.Σ. στη Μεταφραστική Έρευνα στη Βιοϊατρική: Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

29 Ιουλίου, 2021|


Τίτλος: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

…More

Go to Top