Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

Δράσεις εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα το περιβάλλον

21 Μαρτίου, 2023|

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει σε μία σειρά δράσεων εξωστρέφειας και …More

Δ.Π.Μ.Σ. Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον από το ΑΠΘ

14 Μαρτίου, 2023|


Τίτλος: Δ.Π.Μ.Σ. Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον

…More

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τον 3ο κύκλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”.

28 Φεβρουαρίου, 2023|

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το 25% του ΑΕΠ της χώρας μας, προέρχεται από δραστηριότητες που σχετίζονται …More

Go to Top