Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

EΜΣΤ| Ανατροπές: Δράσεις με τέσσερις πιανιστικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τις μουσικές σχολές του Ωδείου Αθηνών| Φεβρουάριος-Απρίλιος 2024

1 Φεβρουαρίου, 2024|

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Στο πλαίσιο των στόχων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) να είναι κοιτίδα πειραματισμού για …More

Go to Top