Τίτλος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιστημονικός κλάδος:

Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Παιδαγωγικά

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γλώσσα:
Ελληνικά (με δυνατότητα των διαλέξεων να γίνονται και στα αγγλικά ή στα γαλλικά)

Διάρκεια:
Δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα με ελάχιστη χρονική διάρκεια 1 (ένα) ημερολογιακό έτος, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:
1η περίοδος: Ιούνιος – Ιούλιος.
2η περίοδος: Αύγουστος – Σεπτέμβριος

(η δεύτερη περίοδος υποβολής αιτήσεων ενεργοποιείται πλέον μόνο αν δεν καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών στην τάξη από την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

Ιστοσελίδα Δ.Π.Μ.Σ.: https://dpmseap.diae.uth.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100047403857765

Περιγραφή

Το Δ.Π.Μ.Σ αποτελεί ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών της εκπαίδευσης – και όχι μόνο – ικανών να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές και πρακτικές προκλήσεις της διάδοσης των αρχών της αειφορίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε από το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει έδρα τον Βόλο.

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: α) Η εξειδίκευση επιστημόνων σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και τη διάδοση της αειφορίας. β) Η ενημέρωση για τη μετάβαση από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. γ)  Η κατανόηση της έννοιας και του περιεχόμενου της αειφόρου ανάπτυξης

Βασικός σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση των ευκαιριών σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών, των στελεχών της εκπαίδευσης, των υπευθύνων χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής και όσων επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να: α) στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, β) εργαστούν σε περιβαλλοντικά κέντρα, σε οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, σε μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, στα ΜΜΕ, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και προώθησης της έννοιας  και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης και γ) να συνεχίσουν τις σπουδές τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τόσο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όσο και σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, καθώς και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το καινοτόμο και δυναμικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σύγχρονη γνώση σε θέματα διαχείρισης οικοσυστημάτων, σχέσεων μεταξύ της οικονομίας και της αειφορίας, συνεπειών της οικονομικής ανάπτυξης στην ευημερία των πολιτών (παγκόσμια αδικία),  περιβαλλοντικών αξιών και τρόπου που η κοινωνία αντιμετωπίζει το περιβάλλον, αλλά και ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία. Επίσης, οι φοιτητές θα διδαχθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη διάδοσης της αειφορίας, αλλά και τον τρόπου αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την αειφορία.

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χορηγείται στους αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ. πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΦΕΚ 5781/30-12-2020).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ακαδημαϊκών Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ μέρος αυτών πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. Στα μαθήματα περιλαμβάνονται διαλέξεις και διεξαγωγή εργαστηρίων, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συμμετοχή σε θερινό σχολείο. Τέλος, στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. διοργανώνονται ανοιχτές ημερίδες, συνέδριο και δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δίδακτρα: 2500 ευρώ (δίνονται υποτροφίες)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected] και στα τηλ. 24210-93174

H εικόνα είναι ευγενική παραχώρηση του Ν. Τερψιάδη – Όμιλος Μαθηματικών, Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας