Τίτλος: Π.Μ.Σ. Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου

Επιστημονικός κλάδος:
Τεχνολογίες Χωρικής Ανάλυσης
Γεωπληροφορική

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γλώσσα:
Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
31 Μαΐου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.ucy.ac.cy/mscgidh/

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc.) Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί ένα μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που προσφέρει ένα σύνολο διεπιστημονικών ακαδημαϊκών μαθημάτων στον τομέα της εφαρμογής των Τεχνολογιών Χωρικής Ανάλυσης και της Γεωπληροφορικής στον ευρύτερο τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως μία διεπαφή μεταξύ τεχνολογιών αιχμής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, που εκπαιδεύει τους φοιτητές στις τελευταίες εξελίξεις των τεχνολογιών των χωρικών αναλύσεων, παρέχοντας πρακτική κατάρτιση και δεξιότητες σε διαφορετικά επιστημονικά όργανα (γεωφυσικά, τοπογραφικά, drones) και λογισμικάπρογράμματα χωρικών αναλύσεων, τρισδιάστατων απεικονίσεων, επεξεργασίας γεωφυσικών μετρήσεων, δορυφορικής τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας, προωθώντας μια κριτική και πολύπλευρη γνώση της εφαρμογής τους όσον αφορά την αντιμετώπιση αρχαιολογικών και ιστορικών ζητημάτων και την έναρξη διαλόγου μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην πρακτική άσκηση των φοιτητών και την συμμετοχή τους σε διάφορα διεθνή προγράμματα πεδίου.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Σύλβιας Ιωάννου».

Υποτροφίες απαλλαγής από τα δίδακτρα χορηγούνται στους καλύτερους υποψηφίους ανάλογα με τα προσόντα τους.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2023.

Κριτήρια Εισδοχής 

  • Αντίγραφα πτυχίων προπτυχιακών σπουδών με μέσο όρο βαθμολογίας υψηλότερο από  6.5/10.
  • Πιστοποιημένες αναλυτικές βαθμολογίες
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Βιογραφικό σημείωμα και έκθεση ενδιαφερόντων
  • Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας TOEFL>600, IELTS >6.5).

Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να προέρχονται από κλάδους Αρχαιολογίας/Ανθρωπολογίας, Ιστορίας, Αρχιτεκτονικής, Γεωγραφίας, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Τοπογραφίας, Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών, κ.α.

https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Επικοινωνία: 

 

Αρχαιολογική Μονάδα Αρχαιολογίας (ΕΜΑ)

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

P.O Box 20537, 1678 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 893560

Email: [email protected]

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 

 

Καθ. Απόστολος Σαρρής 

Έδρα «Σύλβιας Ιωάννου» στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Tηλ.: +357 22 893568,

+30 6944 789404

Email: [email protected]

Ιστότοπος: 

https://www.ucy.ac.cy/mscgidh/

Aνάλυση της κατοίκησης στην Θεσσαλία κατά την Νεολιθική περίοδο με βάση τα χωρικά εργαλεία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος εξοικειώνονται με διάφορα λογισμικά προγράμματα χωρικών αναλύσεων, τρισδιάστατων απεικονίσεων, επεξεργασίας γεωφυσικών μετρήσεων, δορυφορικής τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας, που αποτελούν εργαλεία για την μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Γεωφυσική χαρτογράφηση αρχαιολογικών χώρων με τη χρήση του γεωραντάρ. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην πρακτική άσκηση των φοιτητών και την συμμετοχή τους σε διάφορα διεθνή προγράμματα πεδίου στην Κύπρο, Ελλάδα και αλλού.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού προγράμματος γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Ο μικρός αριθμός των φοιτητών βοηθάει στην καλύτερη εκπαίδευση αυτών και την επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό.