Τίτλος: ΠΜΣ στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις

Επιστημονικός κλάδος:
Αρχαιολογία & Πολιτισμοί
Διεθνείς Σχέσεις & Ιστορία

Πανεπιστήμιο:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ).

Γλώσσα:
Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ).

Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου, προσφέροντας δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης: την κατεύθυνση της «Αρχαιολογίας και Πολιτισμών» και αυτή των «Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας». Η μελέτη και ερμηνεία των ιστορικών και πολιτισμικών δεδομένων αυτών των περιοχών, που έχουν μεγάλη ιστορική, γεωπολιτική και οικονομική σημασία, προσφέρουν στους φοιτητές μια μοναδική ευκαιρία να εξειδικευτούν σε ένα εξαιρετικά σπουδαίο ερευνητικό πεδίο της εποχής μας. Τα μαθήματα διδάσκονται εξολοκλήρου στα Αγγλικά και οι διδάσκοντες προέρχονται από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, με τα ιδιαίτερα γεωφυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ως γεωπολιτικοί σύνδεσμοι μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας, αλλά και ως πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού και σύγκρουσης ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Οι σημαντικοί φυσικοί πόροι και η ευαίσθητη θέση των περιοχών αυτών στο σταυροδρόμι διεθνών οδών επικοινωνίας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών εθνών ανά τους αιώνες, επιφέροντας αναρίθμητα γεγονότα με μεγάλη πολιτισμική και ιστορική αξία.

Η Μαύρη Θάλασσα και η Ανατολική Μεσόγειος αποτελούν δύο μεγάλης εμβέλειας διεθνείς πύλες με εξαιρετική αξία τόσο για την Ευρώπη και τη Δύση, όσο και για την Ασία και την Ανατολή. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά τμήματα προωθούν προγράμματα που εστιάζουν στις περιοχές αυτές, με πλούσια ερευνητικά αποτελέσματα. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, το συγκεκριμένο ΠΜΣ αποτελεί το πρώτο παγκοσμίως που εμβαθύνει στη συγκεκριμένη περιοχή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και προσφέρεται από το ΔΙΠΑΕ από το 2010, έχοντας μέχρι σήμερα αποφοίτους από δεκάδες χώρες και των πέντε ηπείρων.

Μέσω των δύο κατευθύνσεων, της «Αρχαιολογίας και Πολιτισμών» και των «Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας», το αγγλόφωνο ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως η Αρχαιολογία, Εθνογραφία, Ιστορική Γεωγραφία, Τέχνη, Θρησκειολογία, Μυθολογία, Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτική και Διπλωματία.

Το ΠΜΣ δέχεται απόφοιτους, μετά από προσεκτική επιλογή, Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Γεωγραφίας, Διεθνών Σχέσεων, Θεολογίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογειακών και Ανατολικών σπουδών, καθώς και άλλων σχετικών Τμημάτων, τόσο από Ελληνικά Πανεπιστήμια όσο και από ισοδύναμα ιδρύματα του εξωτερικού.