Τίτλος: Δ.Π.Μ.Σ. Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

       

Επιστημονικός κλάδος:
Ιατρική

Πανεπιστήμιο:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.med.auth.gr

http://medhef.med.auth.gr

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων: Ιούνιος- 20 Σεπτεμβρίου 2023 

Περιγραφή

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες» αποτελεί η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Επιστήμες Υγείας και Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στις διάφορες ασθένειες του ανθρώπου αποτελεί θεμέλιο λίθο στην κατανόηση και διασαφήνιση της αιτιοπαθογένειας και παθοφυσιολογίας τους. Οι περισσότερες νόσοι της σύγχρονης κοινωνίας είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας με αποτέλεσμα η επίδραση του περιβάλλοντος στο ευρύτερο σύνολο αυτών των παθήσεων να χρήζει της δέουσας προσοχής και μελέτης. Αποκαλύπτονται οι καθοριστικοί παράγοντες του περιβάλλοντος που επιδρούν στην υγεία και τη νόσο μέσω έρευνας σε μοριακό και ιστολογικό επίπεδο. Στο παρόν ΔΠΜΣ μελετώνται οι παθήσεις των συστημάτων οι οποίες σχετίζονται με βιολογικούς παράγοντες, με οργανικά και ανόργανα υλικά, καθώς και με παράγοντες που οφείλονται στο φυσικό ή δομημένο περιβάλλον. Η μελέτη λαμβάνει χώρα τόσο σε μοριακό επίπεδο, με χρήση σύγχρονων μεθόδων ανίχνευσης μεταλλαξιγόνων και λοιμογόνων παραγόντων, όσο και σε ιστολογικό επίπεδο, με χρήση τεχνικών ανοσοϊστοχημείας και παρατήρησης στο οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Κατά κανόνα τα μαθήματα πραγματοποιούνται  Σάββατο και Κυριακή δύο φορές το μήνα. Στα μαθήματα περιλαμβάνονται ενίοτε μαθήματα πρακτικής φύσεως. Η εκπαίδευση συμπληρώνεται από σεμινάρια και ημερίδες με διακεκριμένους ομιλητές στις τελευταίες εξελίξεις των θεματικών του ΔΠΜΣ

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη δεξαμενή μελέτης και επιλογής θέματος διπλωματικής εργασίας πάνω σε ποικίλα θέματα Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω μελέτης κι έρευνας  με στόχο τη δημοσίευση της διπλωματικής

Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

Υποχρεωτικά Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου                  ECTS
Εισαγωγή στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος                  6
Βασικές Βιοϊατρικές Γνώσεις των Οδών Έκθεσης και Μεταβολισμού του Ανθρώπινου Οργανισμού                  6
Δομικά υλικά και υγεία                  6
Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ιστοί                  6
Ένα (1) επιλεγόμενο μάθημα                  6
Υποχρεωτικά Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου ECTS
Περιβαλλοντικά φαινόμενα και Υγεία 6
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών -Βιοστατιστική – Ιατρική Πληροφορική 6
Λοιμωγόνοι, Μεταλλαξιγόνοι, Τοξικοί Παράγοντες – Μεθοδολογίες ελέγχου μεταλλαξιγόνων ουσιών/Τερατογένεση, Καρκινογένεση και Περιβάλλον 6
Ένα (1) επιλεγόμενο μάθημα 6
Ένα (1) επιλεγόμενο μάθημα 6
Επιλεγόμενα Μαθήματα Α΄ και Β΄ Εξαμήνου   ECTS
Η επίδραση της διατροφής στους ιστούς   6
Επίδραση του περιβάλλοντος στην αναγέννηση των ιστών και των κυττάρων   6
Επίδραση του περιβάλλοντος στο κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστημα   6
Περιβαλλοντική/Θεραπευτική ακτινοβολία και επιπτώσεις στην υγεία   6
Διαχείριση οικονομικών πόρων στην υγεία σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών καταστροφών   6
Σχεδιασμός υποδομών παροχής πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις έκτακτων περιβαλλοντικών αναγκών   6

Περισσότερες πληροφορίες: στο  τηλ.: 2310.999.338, και ώρες 11:30 π.μ-13:30 μ.μ και στις ιστοσελίδες: https://www.med.auth.gr  και  http://medhef.med.auth.gr

Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook: https://www.facebook.com/msc.medhef

FLYER MSC HEALTH AND ENVIROMENTAL FACTORS

Υπεύθυνη Θεοδώρα Παπαμήτσου

Καθηγήτρια Ιστολογίας – Εμβρυολογίας

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ιατρικής, ΑΠΘ (Επισπεύδον τμήμα)

Γεωλογίας, ΑΠΘ

Ιατρικής, ΔΠΘ

Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε