Τίτλος: Δ.Π.Μ.Σ. Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή

              

Επιστημονικός κλάδος:
Περιβάλλον


Πανεπιστήμια:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://wbcc.geol.uoa.gr/

Περιγραφή

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Έδρα UNESCO (Con-E-Ect) «Προστασία και διατήρηση σε Παρόχθια και Δελταϊκά Οικοσυστήματα και ανάπτυξη του Οικοτουρισμού», προκηρύσσει ογδόντα (80) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (Water, Biosphere and Climate Change).

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και διαρκεί τρία (3) εξάμηνα. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2023, με εξ αποστάσεως διδασκαλία
(Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί)
, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Νόμου 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141 τ.Α΄/21-7-2022) και οδηγεί στην απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Oι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 18
Μαϊου 2023 έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

Κάθε χρόνο κατά την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του Διϊδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή»  οργανώνεται  Θερινό Σχολείο στη Νίσυρο”.

Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιείται στο εμβληματικό κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στον Εμπορειό της Νισύρου, που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Νισύρου στο Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και στην Έδρα UNESCO Con-E-Ect του ΔΙΠΑΕ. 

Το Θερινό Σχολείο που αποτελεί θεσμό στο νησί της Νισύρου, συγκεντρώνει επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους της Φυσικής, της Γεωλογίας, της Δασολογίας, της Οικολογίας, του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ποικιλία διαλέξεων και ασκήσεων πεδίου στο νησί της Νισύρου το οποίο θεωρείται εργαστήριο φυσικών επιστημών (Natural Science Laboratory).

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπάρκου Νισύρου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετάσχουν στο Θερινό Σχολείο, ολοκληρώνουν τον θεωρητικό κύκλο μαθημάτων και υλοποιούν εργασίες υπαίθρου, όπως εργαστηριακές ασκήσεις, που αφορούν μικρο-βιοκλιματικές μετρήσεις στους οικισμούς της Νισύρου, δενδροχρονολογήσεις για ανασύσταση του κλίματος της Νισύρου τα προηγούμενα 200 χρόνια, μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και περιβαλλοντικών μετρήσεων στο ηφαίστειο της Νισύρου και διαχρονική γεωλογική εξέλιξη του ενεργού ηφαιστείου της Νισύρου.