Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

ΠΜΣ Μουσική και Κοινωνία

22 Μαΐου, 2023|


Τίτλος: ΠΜΣ Μουσική και Κοινωνία

Επιστημονικός κλάδος:
Μουσική

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γλώσσα:
Ελληνικά …More

Go to Top