Τίτλος: Αγγλόφωνο ΠΜΣ Δημόσια Υγεία και Θαλάσσιες Μεταφορές

Επιστημονικός κλάδος:
Υγεία & Ναυτιλία

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γλώσσα:
Αγγλικά

Διάρκεια:
4 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Το Ξενόγλωσσο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία και Θαλάσσιες Μεταφορές» έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για σταδιοδρομία στους τομείς της δημόσιας υγείας, επιδημιολογίας, υγιεινή της εργασίας και την περιβαλλοντική υγιεινή, ενώ παράλληλα εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων στο πλαίσιο των θαλάσσιων μεταφορών.

Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν τόσο να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της υγείας και σε συναφείς τομείς, όσο και σε όσους θα εργαστούν ή εργάζονται ήδη στη ναυτιλία. Επίσης μετά τη διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση τους, οι  απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου εφόσον το επιθυμούν. Είναι κατάλληλο τόσο για απόφοιτους σχολών επαγγελμάτων υγείας όσο και για άλλες συναφείς σχολές (περιβάλλον, βιολογία, υγιεινή, χημεία, ασφάλεια τροφίμων κ.λπ.)  που σκοπεύουν να αναπτύξουν τις ερευνητικές και επαγγελματικές δεξιότητές τους.

Το διδακτικό προσωπικό του ΞΠΜΣ είναι καταξιωμένοι εκπαιδευτές και ερευνητές στους τομείς της εφαρμοσμένης επιδημιολογίας, δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής υγείας και υγιεινής, χρόνιων και μολυσματικών νοσημάτων, ναυτιλιακής υγείας, οικονομικών της υγείας, υγιεινής της εργασίας συμπεριλαμβανομένης της ναυτικής εργασίας, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ναυτιλιακής οικονομίας. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές του ΞΠΜΣ περιλαμβάνουν επαγγελματίες δημόσιας υγείας με πρακτική εμπειρία σε θέματα δημόσιας υγείας στις θαλάσσιες μεταφορές. Το διδακτικό προσωπικό του ΞΠΜΣ προέρχεται από επτά πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου, της Γερμανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας.

Το ΞΠΜΣ «Δημόσια Υγεία και Θαλάσσιες Μεταφορές» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρη φοίτηση), τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα και ερευνητικό έργο με μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή πρακτική άσκηση με μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών φοίτησης (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατό είκοσι (120) ECTS.

Τα μαθήματα του ΞΠΜΣ πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Προκήρυξη για το έτος 2023-2024:  https://www.med.uth.gr/DetailsStat.aspx?StatId=18231

Brochure: https://mscpublichealthmaritime.med.uth.gr/wp-content/uploads/2022/09/brochure.pdf