Το KELM, ένα ρομπότ μεταφοράς αντικειμένων που ανέπτυξαν φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής

Τίτλος: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Επιστημονικός κλάδος:

Πληροφορική

Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονική

Μηχανολογία

Πανεπιστήμιο:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
Πλήρης φοίτηση: 3 εξάμηνα
Μερική φοίτηση: 5 εξάμηνα

Ημ/νιες εγγραφής:
Δέχεται Αιτήσεις μέχρι τις 24/9/2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

http://robotics.ihu.gr/

https://www.facebook.com/robotics.teicm/

Πληροφορίες

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ρομποτική του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών έχει σκοπό να προσφέρει τις βάσεις για την κατανόηση τόσο της βασικής θεωρίας, όσο και των πρακτικών τεχνολογιών που αφορούν στα σύγχρονα ρομποτικά συστήματα. Τα συστήματα αυτά αποτελούν το κέντρο για τη νέα τεχνολογική και οικονομική επανάσταση, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Το πρόγραμμα μαθημάτων καλύπτει όλες τις βασικές τεχνολογίες της Ρομποτικής, από τα Αυτόνομα συστήματα και τη Ρομποτική όραση, μέχρι τη Μηχανική ευφυΐα και την Εικονική Πραγματικότητα. Έμφαση δίνεται σε τεχνολογίες που ενδιαφέρουν την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα, όπως είναι τα Ενσωματωμένα Συστήματα και η Εικονική Πραγματικότητα, αλλά και σε δράσεις που μπορούν να διεισδύσουν στην εκπαίδευση. Είναι ανοιχτό σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να μεταφέρουν τεχνογνωσία στα σχολεία τους.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να επιτευχθούν οι εξής στόχοι:

 • Να παρέχει εκπαίδευση στη Ρομποτική στοχεύοντας σε ένα εύρος αντικειμένων.
 • Να συνδυάζει επαρκώς τη θεωρητική διδασκαλία με την πρακτική και εργαστηριακή εξάσκηση
 • Να δίνει ευκαιρίες για εμβάθυνση σε θέματα που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία, την εκπαίδευση ή την έρευνα, μέσω της διπλωματικής εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ρομποτική απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας, καθώς και σε αποφοίτους Σχολών Θετικών Επιστημών. Οι αιτήσεις αποφοίτων άλλων Τμημάτων εξετάζονται κατά περίπτωση.

Κόστος διδάκτρων: 2400 € (προσφέρονται απαλλαγές από τα τέλη φοίτησης με βάση την κείμενη νομοθεσία)

Τα μαθήματα διδάσκονται δύο φορές την εβδομάδα, σε απογευματινές ώρες.

Αιτήσεις – δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής:

 • έντυπη αίτηση
 • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος
 • δύο συστατικές επιστολές
 • αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστο Β1
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί)
 • επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 • αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).

Τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες ή να αποσταλούν στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (ΠΜΣ Ρομποτικής) Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών – Τέρμα Μαγνησίας 62124 Σέρρες

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος: κα Εύη Μαραντίδου, τηλ. 23210-49341, email: [email protected]