Τίτλος:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   

Επιστημονικός κλάδος:
Aνθρωπιστικές Επιστήμες

Οικονομικά

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πόλη:
Βόλος

Γλώσσα:
Ελληνικά

Καθηγητές:
Αλέξιος Δέφνερ, Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Μαρί Νοέλ Ντυκέν, Παντολέων Σκάγιαννης,

Όλγα Χριστοπούλου, Αριστείδης Σαπουνάκης, Θεόδωρος Μεταξάς, Βικτωρία Μπέλλου,

Γεώργιος Σταμπουλής, Νικόλαος Βογιαζίδης, Νικόλαος Γεώργιος Καραχάλης, Εύα Ψαθά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Ημ/νιες εγγραφής:

Κόστος:
2900 Ευρώ

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 24210 74381 (Γραμματεία)
Εmail: [email protected]

http://tourismculture-pms.uth.gr

Share it!

Στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ΔΠΜΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» έχει κυρίως χαρακτήρα προγράμματος εξειδίκευσης ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών, καθώς και πολλά άλλα. Παράλληλα καλύπτει ένα κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, εφόσον είναι το πρώτο μεταπτυχιακό που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα που συνδέει τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Επίσης αφορά ένα αντικείμενο που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της Θεσσαλίας (και ειδικότερα της Μαγνησίας, αλλά και του Βόλου). Το πρόγραμμα απευθύνεται, εκτός από τους προπτυχιακούς φοιτητές (στοχεύοντας κυρίως στη βελτίωση των ερευνητικών τους προοπτικών και στην παροχή των βασικών δεξιοτήτων για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τουριστικό και/η πολιτιστικό τομέα) και στους επαγγελματίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (στοχεύοντας κυρίως στην απόκτηση νέων γνώσεων και τον εμπλουτισμό του θεωρητικού τους υποβάθρου).